پروکسی اختصاصی پلی استیشن ۴

برای اولین بار در ایران پروکسی ویژه برای کنسول بازی پلی استیشن ۴ با سرور اختصاصی ، پینگ مناسب و بدون هیچ گونه پکت لاست ، در کمپانی بزرگ وی پی ان استور موجود و آماده سفارش می باشد !

تعرفه ها
hero-img
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

با استفاده از سرویس های ویژه پروکسی پلی استیش ۴ بدون برنامه جانبی شما میتوانید مستقیم در کنسول پلی استیشن ۴ خود ، تنظیم نمایید و استفاده کنید. این سرویس دارای سرور اختصاصی و پینگ مناسب برای بازی می باشد و براحتی کلیه بازی هارا بدون کاهش سرعت انجام دهید. سرویس های اختصاصی پروکسی بدون کوچکترین Lost Packet اتصال شما را پایدار میسازد .

PS4 Proxy

ویژگی پروکسی مخصوص پلی استیشن ۴

   • آی پی ثابت بدون اشتراک و شیر شدن

   • سرور اختصاصی برای یک کاربر

   • بدون محدودیت حجمی

   • نصب سریع و آسان

   • بدون Loss Packet

   • پینگ مناسب

   • بدون قطعی

تعرفه های پروکسی مخصوص PS4

۱ مـاهـه

تومان۱۳۰۰۰۰ /۱ ماهه
 • پـشتیبـانی از آپـدیـت
 • بـدون محدودیـت حجمــی
 • پیـنگ پـاییــن
 • پشتیبـانی ۲۴ سـاعــته
 • اتـصـال آسـان در چند ثانـیه
 • تحویـل ۱ سـاعتـه
 • آی پـی ثـابـت

۲ مـاهـه

تومان۲۴۵۰۰۰ /۲ ماهه
 • پـشتیبـانی از آپـدیـت
 • بـدون محدودیـت حجمــی
 • پیـنگ پـاییــن
 • پشتیبـانی ۲۴ سـاعــته
 • اتـصـال آسـان در چند ثانـیه
 • تحویـل ۱ سـاعتـه
 • آی پـی ثـابـت

۳ مـاهـه

تومان۳۶۰۰۰۰ /۳ ماهه
 • پـشتیبـانی از آپـدیـت
 • بـدون محدودیـت حجمــی
 • پیـنگ پـاییــن
 • پشتیبـانی ۲۴ سـاعــته
 • اتـصـال آسـان در چند ثانـیه
 • تحویـل ۱ سـاعتـه
 • آی پـی ثـابـت

۶ مـاهـه

تومان۷۰۰۰۰۰ /۶ ماهه
 • پـشتیبـانی از آپـدیـت
 • بـدون محدودیـت حجمــی
 • پیـنگ پـاییــن
 • پشتیبـانی ۲۴ سـاعــته
 • اتـصـال آسـان در چند ثانـیه
 • تحویـل ۱ سـاعتـه
 • آی پـی ثـابـت