تعرفه ها

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تعرفه ها

اکـانت هـای سـوپـر  VIP *

بـا خریـد هـر یک از اکانت ها مـی تـوانید به سرویـس هـای زیر با ۲ کـاربر تا ۵ کـاربر همـزمان متصـل شویـد:

PPTP , L2TP VPN , IKEV2 , IPSec , OpenVPN , Cisco Gold , Tunnel+ , Stunnel , HTTPS , Hot Kerio

Socks 5 ویـژه سرآشپز !!!

لوکیشن های دلخواه

فـرانـسه آلـمـان آمـریـکـا هلنـد انگلیس


France Germany Netherlands united-kingdom USA

۱ مـاهـه + ۵ روز هـدیـه

تومـان۱۸۸۰۰ /
 • ۲ کــاربر همزمــان
 • دارای پـروکسـی سـاکس تلگـرام
 • قـابل استفـاده تمـام سرویـس هـا
 • قـابل استفـاده در مـوبایل و کـامپیوتر
 • قـابـل اتـصـال لـوکیشن هـای دلـخواه
 • ۵ درصــد تـخفـیـف
 • پشتیبـانــی ۲۴ سـاعـته
 • تـحویــل آنــی

۲ مـاهـه + ۱۰ روز هـدیـه

تومـان۲۸۸۰۰ /
 • ۲ کــاربر همزمــان
 • دارای پـروکسـی سـاکس تلگـرام
 • قـابل استفـاده تمـام سرویـس هـا
 • قـابل استفـاده در مـوبایل و کـامپیوتر
 • قـابـل اتـصـال لـوکیشن هـای دلـخواه
 • ۱۸ درصــد تـخفـیـف
 • پشتیبـانــی ۲۴ سـاعـته
 • تـحویــل آنــی

۳ مـاهـه + ۱۵ روز هـدیـه

تومـان۳۸۸۰۰ /
 • ۳ کــاربر همزمــان
 • دارای پـروکسـی سـاکس تلگـرام
 • قـابل استفـاده تمـام سرویـس هـا
 • قـابل استفـاده در مـوبایل و کـامپیوتر
 • قـابـل اتـصـال لـوکیشن هـای دلـخواه
 • ۳۵ درصــد تـخفـیـف
 • پشتیبـانــی ۲۴ سـاعـته
 • تـحویــل آنــی

۶ مـاهـه + ۲۰ روز هـدیـه !

تومـان۶۸۸۰۰ /
 • ۳ کــاربر همزمــان
 • دارای پـروکسـی سـاکس تلگـرام
 • قـابل استفـاده تمـام سرویـس هـا
 • قـابل استفـاده در مـوبایل و کـامپیوتر
 • قـابـل اتـصـال لـوکیشن هـای دلـخواه
 • ۴۸ درصــد تـخفـیـف
 • پشتیبـانــی ۲۴ سـاعـته
 • تـحویــل آنــی

۱۲ مـاهـه + ۴۰ روز هـدیـه !

تومـان۸۸۸۰۰ /
 • ۵ کــاربر همزمــان
 • دارای پـروکسـی سـاکس تلگـرام
 • قـابل استفـاده تمـام سرویـس هـا
 • قـابل استفـاده در مـوبایل و کـامپیوتر
 • قـابـل اتـصـال لـوکیشن هـای دلـخواه
 • ۵۰ درصــد تـخفـیـف
 • پشتیبـانــی ۲۴ سـاعـته
 • تـحویــل آنــی

۳ سـالـه + نـامـحدود

تومـان۱۸۹۰۰۰ /
 • ۵ کــاربر همزمــان
 • دارای پـروکسـی سـاکس تلگـرام
 • قـابل استفـاده تمـام سرویـس هـا
 • قـابل استفـاده در مـوبایل و کـامپیوتر
 • قـابـل اتـصـال لـوکیشن هـای دلـخواه
 • ۵۰ درصــد تـخفـیـف
 • پشتیبـانــی ۲۴ سـاعـته
 • تـحویــل آنــی
ویژه

سرویس های اختصاصی وی پی ان استور

MTProto Proxy

پروکسی MTproto

توضیحات و خرید
MTProto Proxy

IP Static

وی پی ان آی پی ثـابت

توضیحات و خرید
IP Static

VPS Server

سرور اختصاصی

توضیحات و خرید
VPS Server

PS4 Proxy

پروکسی مخصوص PS4

توضیحات و خرید
PS4 Proxy