سرویس آی پی ثابت

سرویس وی پی ان آی پی ثابت وی پی ان استور ، برای معامله گران بین المللی و کسانی می باشد که بنا به حساسیت می بایست آی پی آنها ثابت باشد و تغییری نکند و سرویس پایداری داشته باشد .

تعرفه ها
hero-img
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سرویس آیـپی ثـابت وی پی ان استور بدون تغییر آی پی دارای ویژگی بارز Internet Kill Switch قابـل استفاده برای معامله گران ، تریـد صرافی آنلاین ، بایننس و فعالیت در این گونه خدمات ، سایت ها و اپ ها که به تغییر آی پی حساس هستند، قابل استفاده می باشد .

IP Static

ویژگی سرویس های  IP Static VPN

   • قابل استفاده در کامپیوتر و موبایل

   • دور زدن تحریم ها با آی پی ثابت

   • دارای ویژگی Internet Kill Switch

   • بدون محدودیت حجمی

   • قابل استفاده برای Binance

   • قابل استفاده برای Trade

   • پشتیبانی آنلاین

تعرفه های وی پی ان IP Static

اکـانت هـای آی پی ثابت

بـا استفاده از اکانت ها مـی تـوانید به سرویـس هـای زیر با ۲ کـاربر همزمـان متصـل شویـد:

PPTP , L2TP VPN , OpenVPN , Cisco Gold

لوکیشن های دلخواه

فـرانـسه آلـمـان آمـریـکـا هلنـد


France Germany Netherlands USA

۱ مـاهـه

تومان۳۰۰۰۰ /۱ ماه
 • ۲ کـاربـر همـزمــان
 • قـابـل استفــاده ۵ پـروتکــل
 • قابـل استفـاده در مـوبـایـل و کـامپیوتـر
 • پـشتیبـانــی ۲۴ سـاعتـه
 • تحـویــل آنــی
 • منـاسب تریـد و بـایـننـس

۳ مـاهـه

تومان۸۰۰۰۰ /۳ ماه
 • ۲ کـاربـر همـزمــان
 • قـابـل استفــاده ۵ پـروتکــل
 • قابـل استفـاده در مـوبـایـل و کـامپیوتـر
 • پـشتیبـانــی ۲۴ سـاعتـه
 • تحـویــل آنــی
 • منـاسب تریـد و بـایـننـس

۶ مـاهـه

تومان۱۴۰۰۰۰ /۶ ماه
 • ۲ کـاربـر همـزمــان
 • قـابـل استفــاده ۵ پـروتکــل
 • قابـل استفـاده در مـوبـایـل و کـامپیوتـر
 • پـشتیبـانــی ۲۴ سـاعتـه
 • تحـویــل آنــی
 • منـاسب تریـد و بـایـننـس

۱ سـالـه

تومان۲۵۰۰۰۰ /۱ساله
 • ۲ کـاربـر همـزمــان
 • قـابـل استفــاده ۵ پـروتکــل
 • قابـل استفـاده در مـوبـایـل و کـامپیوتـر
 • پـشتیبـانــی ۲۴ سـاعتـه
 • تحـویــل آنــی
 • منـاسب تریـد و بـایـننـس